Đăng nhập

Tác giả

Joe Federer

Chia sẻ
1 tác phẩm

Joe Federer là một nhà lãnh đạo có tư tưởng truyền thông xã hội tập trung vào việc phát triển chiến lược thương hiệu và sự sáng tạo mà Internet yêu thích. Anh đã dành gần một thập kỷ để xây dựng và dẫn dắt các đội chiến lược và sáng tạo xã hội tại các đại lý lớn, Federer đã tham gia Reddit để thiết lập thực hành Chiến lược thương hiệu, xây dựng cuốn sách thương hiệu cần thiết cho nền tảng này.

Cuốn sách đầu tiên và nổi bật nhất của Federer là "Tâm lý ẩn giấu của mạng xã hội", ra mắt vào tháng 9 thông qua nhà xuất bản McGraw-Hill.

Tác giả khác

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP