Đăng nhập

Quy định riêng tư

Chính sách quyền riêng tư và bảo mật

 

Công ty cổ phần Sách điện tử Waka hiểu rằng, khách hàng, khách truy cập, người dùng và những người khác, những người đang sử dụng các trang web/ wap/ app thuộc sở hữu/ được điều hành bởi chúng tôi đều coi trọng quyền riêng tư.

Chính sách quyền riêng tư và bảo mật này được tích hợp và là một phần không tách rời cùng với các điều khoản và Văn bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ theo các chính sách của Waka. Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web/ wap/ app Waka, chúng tôi hiểu rằng bạn đồng ý với nội dung của chính sách quyền riêng tư và bảo mật này và những chính sách có liên quan khác trên web/ wap/ app Waka. 

Chính sách này trình bày chi tiết mối quan hệ liên quan giữa dữ liệu cá nhân của bạn với Waka. Chính sách này được áp dụng đối với tất cả các dịch vụ của Waka và với bất kỳ dịch vụ liên quan nào.

 

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể phát triển các dịch vụ mới hoặc đề xuất các dịch vụ bổ sung. Nếu việc giới thiệu các dịch vụ mới hoặc bổ sung này dẫn tới bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong cách chúng tôi thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin hoặc các điều khoản hoặc chính sách bổ sung. Trừ khi có quy định khác khi được giới thiệu, những dịch vụ mới hoặc dịch vụ bổ sung này sẽ tuân thủ theo Chính sách này. 

 

Mục tiêu của Chính sách này là để:

- Đảm bảo rằng bạn hiểu chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân nào về bạn, lý do chúng tôi thu thập và sử dụng chúng, và chúng tôi sẽ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với ai.

- Giải thích cách chúng tôi sử dụng những dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ với chúng tôi để đem lại cho bạn những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng dịch vụ Waka.

- Giải thích các quyền và lựa chọn của bạn liên quan đến những dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý và cách chúng tôi bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 

Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bạn.

 

1. Thông tin cá nhân

 

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn dịch vụ. Vì thế, bạn được sử dụng trang web/ wap/ app mà không cần cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi liên quan đến việc đăng ký dịch vụ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân.

 

Trong chính sách bảo mật này, "thông tin cá nhân" được hiểu bao gồm tên của bạn, tên người dùng, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, ảnh đại diện hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà bạn cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn được thu thập theo chính sách của chúng tôi phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

2. Thu thập thông tin người dùng

 
2.1 Thông tin do người dùng cung cấp 

Một số dịch vụ của chúng tôi yêu cầu người dùng tạo tài khoản hoặc hồ sơ người dùng. Để kết nối sử dụng các dịch vụ này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân nhất định để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ.

 

Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân theo những điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật thông tin này.

 

Bạn hoàn toàn đồng ý và chấp thuận rằng những thông tin cá nhân bạn cung cấp trên trang web/ wap/ app có thể được bảo lưu tại cơ sở dữ liệu của Waka. 

 

Nếu bạn đặt hàng một sản phẩm, yêu cầu một dịch vụ hoặc phản hồi thông tin về dịch vụ, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để yêu cầu bạn bổ sung thêm những thông tin cần thiết như là địa chỉ nhà riêng, cơ quan…cho việc xử lý hoặc hoàn thành đơn đặt hàng và / hoặc yêu cầu của bạn.

 

2.2 Thông tin mà chúng tôi thu thập trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ

- Thông tin về các loại gói dịch vụ của Waka

- Thông tin về các hoạt động tương tác của bạn với Dịch vụ, bao gồm ngày giờ của bất kỳ yêu cầu nào bạn thực hiện. Cụ thể:là khi bạn đọc sách, nghe sách nói, yêu thích sách, bình luận sách..và các hoạt động tương tác khác của bạn với dịch vụ của chúng tôi.

- Những suy luận về sở thích và ưu tiên của bạn dựa trên lịch sử sử dụng các dịch vụ tại Waka

- Nội dung người dùng gửi lên dịch vụ, bao gồm các tương tác của bạn với đội ngũ Dịch vụ khách hàng. Như những cuốn sách trong tủ sách mà bạn đã và đang đọc, đang theo dõi hoặc những ghi chú đoạn note sách của bạn trên dịch vụ Waka.vn.

- Dữ liệu kỹ thuật, bao gồm thông tin URL, dữ liệu cookie, địa chỉ IP, loại thiết bị bạn đang sử dụng để truy cập hoặc kết nối với Dịch vụ, ID thiết bị, thuộc tính thiết bị, loại kết nối mạng (ví dụ: WiFi, 3G, LTE, Bluetooth) và nhà cung cấp dịch vụ kết nối mạng, hiệu suất mạng và thiết bị, loại trình duyệt, ngôn ngữ,hệ điều hành và phiên bản ứng dụng các dịch vụ thuộc Waka

 
2.3 Dữ liệu cá nhân thu thập được khi có được sự đồng ý trước của bạn để cung cấp tính năng/chức năng Dịch vụ

- Dữ liệu di động cung cấp tự nguyện: bạn cũng thể lựa chọn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân từ thiết bị di động để cung cấp cho bạn các tính năng/chức năng nhằm cải thiện trải nghiệm Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được liệt kê sau đây mà không có sự đồng ý trước của bạn.

- Ảnh của bạn: Nếu bạn cho phép chúng tôi truy cập ảnh của mình, chúng tôi sẽ chỉ truy cập những hình ảnh mà bạn chọn chia sẻ với chúng tôi và siêu dữ liệu có liên quan đến những hình ảnh đó, chẳng hạn như loại tệp và kích thước hình ảnh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quét hoặc nhập thư viện ảnh hoặc cuộn camera của bạn.

- Vị trí của bạn: Chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định vị trí không chính xác, ví dụ: quốc gia bạn đang cư trú để tuân thủ thỏa thuận cấp phép các nội dung trong dịch vụ của chúng tôi.

- Dữ liệu thanh toán: Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân nếu bạn đăng ký dùng Bản dùng thử hoặc mua bất kỳ Gói đăng ký trả phí nào của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân chính xác được thu thập sẽ có khác biệt tùy thuộc vào phương thức thanh toán (ví dụ: Thanh toán trên ứng dụng sẽ bao gồm các thông tin như Gói cước, giá tiền, thời hạn sử dụng)

- Dữ liệu tiếp thị: Dữ liệu cá nhân này được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ của Waka và các đối tác/nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi gửi thông tin tiếp thị cho bạn: qua email, trong khi sử dụng Dịch vụ và/hoặc trực tiếp từ bên thứ ba.

 

3. Sử dụng thông tin Người dùng

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau:

- Để cung cấp, cải thiện trải nghiệm cá nhân hóa của bạn với Dịch vụ.

- Để hiểu cách bạn truy cập và sử dụng, nhằm đảm bảo các chức năng kỹ thuật của Dịch vụ, phát triển các tính năng mới cho Dịch vụ.

- Để xử lý giao dịch thanh toán của bạn nhằm ngăn ngừa hoặc phát hiện hành vi gian lận bao gồm thanh toán gian lận.

- Để giao tiếp với bạn trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi nhằm mục đích: tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại.

- Quản lý việc đăng tải các thông tin của bạn trên Dịch vụ đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt nam, nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại Dịch vụ

- Quản lý việc đăng tải, bình luận của Khách hàng về giao dịch yêu cầu thực hiện;

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và chăm sóc khách hàng. Nâng cấp dịch vụ của chúng tôi; Xử lý khiếu nại, thu phí, giải quyết sự cố, tranh chấp, khiếu nại phát sinh;Sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích kinh doanh của chúng tôi, như phân tích và quản lý các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu thị trường, kiểm tra, phát triển các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, xác định các xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả chiến lược quảng cáo, khuyến mại, kết quả thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ và những mục đích kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

Chúng tôi có thể liên kết với một số đơn vị khác – đối tác của chúng tôi để cung cấp sản phẩm hay dịch vụ cho bạn. Lúc đó, chúng tôi cần và sẽ trao đổi, cung cấp thông tin cá nhân của bạn đến các đơn vị này để họ hoàn thành yêu cầu của bạn. Những đơn vị này cũng không được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác và tuân theo quy định bảo mật khi tiến hành cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho bạn. Việc sử dụng thông tin cá nhân người dùng bởi các đối tác đó không thuộc phạm vi kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp này.

 

Chúng tôi sử dụng cookies của trình duyệt để:

- Ghi nhớ thông tin đăng nhập để bạn sẽ không phải nhập lại nó trong lần truy cập tới của bạn vào dịch vụ Waka,

- Cung cấp tùy chỉnh, nội dung cá nhân và thông tin;

- Giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi,

- Giám sát số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập và lưu lượng truy cập, chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề kỹ thuật được báo cáo bởi người sử dụng hoặc các nhân viên của chúng tôi;

- Truy vấn thông tin của bạn sau khi bạn đăng nhập.

 

4. Lưu trữ thông tin cá nhân

 

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu trữ với các điều khoản sau

- Thời gian lưu trữ: 2 năm

- Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các thông tin nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Chúng tôi không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự đồng ý từ người dùng; hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;

- Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

 

5. Tiết lộ thông tin cá nhân

 

Thông tin cá nhân của bạn có thể bị tiết lộ bắt buộc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba có liên quan trong những trường hợp sau:

- Để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn; Hay cần thiết để xử lý đơn đặt hàng, giao dịch mua hàng/ mua gói cước.

- Thực hiện các nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật.

- Để bảo vệ chúng tôi và các bên thứ ba khác: chúng tôi chỉ đưa ra thông tin tài khoản và những thông tin cá nhân khác khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của bạn và các bên thứ ba khác.

Ngoài những trường hợp được tiết lộ thông tin nêu trên, chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho một bên thứ ba mà không được sự cho phép của bạn. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin của bạn, không mua bán thông tin cá nhân của bạn cho các đơn vị khác vì các mục đích thương mại hay một mục đích nào khác không phù hợp với quy định của pháp luật.

 

6. Ghi nhận thông tin trình duyệt (cookie)

Trong một số trường, thông tin cá nhân có thể được đưa vào máy tính/ di động của bạn để giúp chúng tôi nâng cấp trang web, ứng dụng hay cải thiện chất lượng dịch vụ cho bạn. Những thông tin này thường được biết đến dưới dạng các "cookies". "Cookies" là những mẩu thông tin lưu trữ trong đĩa cứng hay trình duyệt trên máy tính, điện thoại, máy tính bảng của bạn. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

 

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

 

7. Bảo đảm an ninh thông tin cá nhân

Để việc sử dụng dịch vụ được thực hiện an toàn, tránh các gian lận phát sinh, Khách hàng nên thận trọng trong việc sử dụng, bảo vệ các thông tin về tài khoản bằng việc không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử dụng, truy cập Tài khoản/ Mật Khẩu/ Thiết bị có lưu tài khoản của khách hàng.

 

Waka luôn cố gắng bảo vệ thông tin khách hàng bằng những nỗ lực cao nhất. Tuy nhiên, Waka hiểu rằng Khách hàng sẽ chịu toàn bộ tổn thất tương đương với giá trị giao dịch, hành động sử dụng tài khoản không có sự ủy quyền cam kết với Waka.

 

Để bảo mật Tên tài khoản/Mật khẩu, khách hàng nên thận trọng và tuân thủ theo nguyên tắc:

- Không tiết lộ Tên/Tên tài khoản/Mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được.

- Không chia sẻ thông tin Tài Khoản/Mật khẩu với người khác dưới bất cứ hình thức nào

- Khi chọn mật khẩu Khách hàng không nên chọn những thông tin dễ xác định như Họ Tên, ngày sinh, số điện thoại, hoặc một số ký tự, con số dễ nhận biết từ Tên/Ngày sinh/Số điện thoại của Khách Hàng hoặc người thân.

- Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi thiết bị.

- Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, Khách hàng thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết Khách hàng lập tức thông báo và đề nghị được hỗ trợ từ Waka thông qua hệ thống CSKH.

 

8. Điều chỉnh thông tin cá nhân

 

Bất cứ khi nào bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Nếu thông tin đó không đúng, chúng tôi cho phép bạn có thể cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi chúng tôi phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp.

 

Khi cập nhật thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình trước khi chúng tôi xử lý yêu cầu của bạn

 

Chúng tôi cũng có thể sẽ chủ động hoặc theo yêu cầu của bạn bổ sung, hiệu chỉnh hay tẩy xóa các dữ liệu thông tin cá nhân không chính xác, không đầy đủ hoặc không cập nhật khi bạn còn liên kết với hoạt động của chúng tôi.

 

9. Đối tượng “Trẻ vị thành niên”

 

Chúng tôi cung cấp các nội dung miễn phí và trả phí phù hợp với trẻ vị thành niên tức là trẻ em theo quy định của pháp luật từng quốc gia theo thời điểm áp dụng. Theo đó, trẻ vị thành niên được quyền tìm đọc và sử dụng sản phẩm do Waka cung cấp.  Khi một nội dung có giới hạn độ tuổi, màn hình cảnh báo sẽ xuất hiện và cần xác nhận độ tuổi để trải nghiệm nội dung này. 

Lưu ý: Đối với trẻ nhỏ tuổi, cha mẹ có thể giúp tạo và quản lý Tài khoản Waka cho trẻ. Khi đến độ tuổi tối thiểu tại quốc gia của trẻ, trẻ có thể tự quản lý tài khoản của mình. (Việt Nam: 13 tuổi trở lên) 

 

10. Thay đổi chính sách bảo mật thông tin cá nhân

 

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung Chính sách mà không cần thông báo trước cho bạn. Nếu chúng tôi thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo. 

 

11. Các đường liên kết ngoài trang web này

 

Trang web và ứng dụng của chúng tôi có thể liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các trang web hoặc dịch vụ khác. Bạn phải thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin cá nhân áp dụng cho các trang web và dịch vụ của bên thứ ba mà bạn sử dụng. 

 

12. Bảo mật về thanh toán

 

-  Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán ("Đối tác cổng thanh toán") đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại https://waka.vn/ đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành. 

 

- Quy định bảo mật 

Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối tác cổng thanh toán gồm:

- Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer)

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của  https://waka.vn/ áp dụng với khách hàng:

- Waka cung cấp tiện ích lưu giữ token - chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi đối tác cổng thanh toán cung cấp cho Waka. Waka không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.

- Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của  https://waka.vn/. Đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.

- Đối với thẻ nội địa (internet banking), Waka chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

- Waka cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện Ứng dụng Waka và website  https://waka.vn/

 

Điều 1. Xử lý Dữ liệu cá nhân

 1. Waka tiến hành xử lý Dữ liệu cá nhân trong những trường hợp dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
 1. a) Khi Khách hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách hàng liên hệ với Waka để yêu cầu tư vấn sản phẩm, dịch vụ của Waka hoặc bày tỏ sự quan tâm tới các sản phẩm, dịch vụ của Waka;
 2. b) Khi Khách hàng ký kết hợp đồng, đăng ký, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Waka;
 3. c) Khi Khách hàng truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website/wapsite/ứng dụng sản phẩm, dịch vụ của Waka;
 4. d) Khi Khách hàng đồng thuận cung cấp Dữ liệu cá nhân cho Waka qua các nguồn công khai, bao gồm nhưng không giới hạn: website/wapsite/ứng dụng sản phẩm, dịch vụ của Waka; cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do Waka tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên website của Waka;
 5. e) Khi khách hàng của một tổ chức, doanh nghiệp cho phép tổ chức, doanh nghiệp đó chia sẻ dữ liệu cá nhân của khách hàng với Waka;
 6. g) Là khách hàng của một tổ chức, doanh nghiệp được Waka thực hiện góp vốn, mua cổ phần; hoặc là khách hàng của một tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động hợp tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ với Waka.
 7. h) Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 8. i) Khi Waka tiến hành các công việc theo mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân được quy định tại Điều 3 Chính sách này.
 9. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được Waka tiến hành xử lý (sau đây gọi tắt là “Dữ liệu cá nhân”) bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin dưới đây và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại sản phẩm hoặc dịch vụ, cách thức tương tác của Khách hàng với Waka.
 10. Waka sẽ thông báo cho Khách hàng các Dữ liệu cá nhân bắt buộc phải cung cấp và/hoặc tùy chọn cung cấp tại thời điểm Khách hàng liên hệ, trao đổi hoặc đăng ký, ký kết hợp đồng với Waka. Nếu các Dữ liệu cá nhân bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, Khách hàng sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ của Waka. Trong trường hợp này, Waka có thể từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng mà không phải chịu bất kì một khoản bồi thường và/hoặc phạt vi phạm nào.
 11. Tại từng thời điểm, Khách hàng có thể tự nguyện cung cấp cho Waka các Dữ liệu cá nhân nằm ngoài yêu cầu của Waka. Khi Khách hàng cung cấp Dữ liệu cá nhân nằm ngoài yêu cầu của Waka đồng nghĩa với việc Khách hàng cho phép Waka xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng với Mục Đích được nêu trong Chính sách này hoặc với mục đích được nêu tại thời điểm Khách hàng cung cấp những Dữ liệu cá nhân đó. Ngoài ra, khi Khách hàng chủ động cung cấp thông tin nằm ngoài yêu cầu của Waka, Khách hàng vui lòng không cung cấp Dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Waka sẽ không thực hiện xử lý và không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dữ liệu cá nhân nhạy cảm do Khách hàng tự nguyện cung cấp nằm ngoài yêu cầu của Waka.

Điều 2. Nghĩa vụ của Khách hàng

Khách hàng có trách nhiệm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình như sau:

 1. Chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ, quản lý và sử dụng an toàn tài khoản, thiết bị di động của mình (bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, laptop v.v.) bằng cách đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng, đặt một mật khẩu mạnh và khó đoán và giữ bí mật thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của mình. Các biện pháp bảo vệ và quản lý sử dụng an toàn tài khoản, thiết bị di động nói trên giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng. VNPT được loại trừ trách nhiệm với các thiệt hại của Khách hàng trong trường hợp Khách hàng bị lộ/mất, bị đánh cắp mật khẩu, dẫn tới việc bị truy cập trái phép vào tài khoản, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của Khách hàng sử dụng trên thiết bị di động bị mất, thất lạc dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng dịch vụ, hoặc hệ thống của VNPT bị xâm phạm bất hợp pháp bởi bên thứ ba mặc dù VNPT đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ hệ thống;         
 2. Khách hàng có trách nhiệm cập nhập các văn bản điều chỉnh Chính sách này (nếu có) trên các kênh thông tin chính thống của Waka;
 3. Khi đã chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện của của Chính sách này, Khách hàng có trách nhiệm cung cấp Dữ liệu cá nhân đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của Waka và có trách nhiệm thông báo cho Waka ngay khi phát hiện hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân. Khách hàng có thể chủ động cung cấp Dữ liệu cá nhân nằm ngoài yêu cầu của Waka với điều kiện Khách hàng phải tuân thủ quy định tại khoản 2.5, Điều 2 Chính sách này;
 4. Khách hàng có trách nhiệm tôn trọng Dữ liệu cá nhân của chủ thể khác và thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu cá nhân, tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

Điều 3. Quảng cáo trên internet và bên thứ ba

Các website/wapsite/ứng dụng của Waka có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và liên kết tới các website/wapsite/ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Khách hàng khi Khách hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Mọi quyền truy cập và sử dụng các liên kết hoặc trang website của bên thứ ba không bị điều chỉnh bởi Chính sách này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. Waka không chịu trách nhiệm về các quy định về thông tin của các bên thứ ba.

13. Liên hệ và trao đổi thông tin

 

Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi thông tin thông qua địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đăng ký dịch vụ. Trường hợp có sự thay đổi hay phát hiện có sự sử dụng địa chỉ email bất hợp pháp, bạn vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết và được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với Waka qua các kênh hỗ trợ sau:
Hotline: 0877.736.289
Fanpage: https://www.facebook.com/thuvienebookwaka 
Zalo OA: https://zalo.me/waka40 
Email: support@waka.vn
Website: www.waka.vn

Top độc giả

4
5
6
7
8
9
10

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP