Đăng nhập

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư, có chức năng là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, hoạt động theo Luật xuất bản. Những tựa sách trong tuyển tập này là kết quả của quá trình hợp tác giữa Tủ sách Thanh niên và NXB Chính trị quốc gia Sự thật vì mục đích truyền cảm hứng, lan tỏa tinh thần yêu nước, tự hào lịch sử dân tộc đến đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Tuyển tập khác

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP