Đăng nhập

[Tóm tắt sách] Điện Biên Phủ

Tác giả: Võ Nguyên Giáp
Ngày cập nhật: 27/05/2024
Đọc sách
Nghe sách
35
Chia sẻ

Với tinh thần của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao truyền thống "quyết chiến quyết thắng", phát huy những bài học thắng lợi của Điện Biên Phủ, làm nên những Điện Biên Phủ mới trong công cuộc đổi mới hiện nay, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cần kiệm xây dựng nước nhà, xóa bỏ nghèo nàn và lạc hậu, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP