Đăng nhập

Nhà xuất bản Công an nhân dân xuất bản và phát hành rộng rãi các loại sách về đề tài an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội theo đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ công an và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Những tựa sách trong tuyển tập này là kết quả của quá trình hợp tác giữa Tủ sách Thanh niên và NXB Công an nhân dân vì mục đích lan tỏa những giá trị tinh thần cao đẹp, đưa các tác phẩm về người chiến sĩ công an đến gần hơn với thế hệ trẻ, từ đó bồi dưỡng, vun đắp tinh thần tự hào dân tộc.

Tuyển tập khác

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP