Đăng nhập

Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền Nam ruột thịt

Nhà xuất bản: NXB Công An Nhân Dân
Ngày cập nhật: 30/05/2024
Đọc sách
6
Chia sẻ

Tôi chỉ muốn dặn đồng bào Nam Bộ một lời: "Đối với những người Pháp bị bắt trong lúc chiến tranh, ta phải canh phòng cẩn thận, nhưng phải đối đãi với họ cho khoan hồng. Phải làm cho thế giới trước hết là làm cho dân Pháp biết rằng: Chúng ta là quang minh chính đại. Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người cướp nước". Nước Nam độc lập muôn năm. Đồng bào Nam Bộ muôn năm!

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 1945

HỒ CHÍ MINH

 

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP