Đăng nhập

Tác giả

Jeremy Gutsche

Chia sẻ
0 tác phẩm

 Jeremy Gutsche sinh ngày 7 tháng 4 năm 1978 tại Calgary, Canada.

Tác giả cuốn sách kinh doanh nổi tiếng nổi tiếng: Better and Faster: Ý tưởng đột phá trong kinh doanh

Tác phẩm

Tác giả khác

Thông tin liên hệ

1900545482 nhánh 5

Tổng đài tư vấn miễn phí
(8:00 AM - 22:00 PM)

Ứng dụng di động

Quét mã QR để cài APP